Visinor er blitt ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert

I februar 2021 ble Visinor AS inklusive underselskap ISO-sertifisert, nærmere bestemt ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

I februar 2021 ble Visinor AS inklusive underselskap ISO-sertifisert, nærmere bestemt ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. Dette er en milepæl i vårt HMS- og kvalitetsarbeid som beviser at det nytter å jobbe målrettet gjennom et aktivt og velimplementert ledelsessystem for kvalitet og miljø.

Prosessen startet tidlig i 2020.

Gjennom perioden ble sertifiserings omfanget utvidet, til både å omfatte tilrettelegging av ledelsessystemet på iQMS og mobilapplikasjon for Smarttelefon og nettbrett. Videre er det gjennomført online kurs i kvalitetsledelse både for ansatte og ledere.

Vår organisasjonen var allerede godt forberedt med dokumentasjon da vi tidligere hadde planer om sertifisering.
Hele prosessen har vært gjennomført digitalt i samarbeid med vår engasjerte og interesserte ledelse!