VI LEVERER FØLGENDE INNEN BETONGREHABILITERING:

  • Inspeksjon
  • Bygging og fundamentering
  • Vedlikehold
  • Katodisk beskyttelse av betongkonstruksjoner

Kontakt oss for et tilbud!

Betongrehabilitering

Vi har lang erfaring innen betongrehabilitering og utbedring av skadet eller ødelagt betong. Vi driver også inspeksjon, tilsyn og vedlikehold av eksempelvis broer og kaianlegg, samt katodisk beskyttelse av betongkonstruksjoner.

Inspeksjon

Ved jevnlig inspeksjon og vedlikehold av broer og kaianlegg forebygger vi skader i betongkonstruksjonene som i verste fall kan føre til alvorlige ulykker.

Bygging og fundamentering

Vi leverer bygging og mastefundament, og forskaling av betongfundament, i tillegg til overflatebehandling, vannmeisling, sprøytebetong og tørrsprøyting. Vi har blant annet levert overflatebehandling, rehabilitering og katodisk beskyttelse av betongkonstruksjonene på en svært nedslitt Horten fergekai.

Vedlikehold

For å forlenge levetiden på alle konstruksjoner, og for å unngå potensielt alvorlige ulykker, trengs jevnlig vedlikehold. Vi leverer fugeskifte, kappestøp, lagerskifte, vedlikehold og rehabilitering av bruer, kaier og bygg. Vi tilbyr også sandblåsing av vegger, fundament eller andre konstruksjoner.

Katodisk beskyttelse av betongkonstruksjoner

Katodisk korrosjonsbeskyttelse (KB) av betong er forenklet beskrevet et system der armeringskorrosjon hindres gjennom at armeringen polariseres (omgjøres) til katode (negativ kontakt) ved å påføre en likestrøm fra anoder (positiv kontakt). Anodene er MMO (Mixed Metal Oxides) belagte titanbånd som er innstøpt i betongen, eller tilsvarende titannett. Likestrømtilførselen styres i et styringssystem med automatisk justering av strøm og spenning basert på avlesing av innstøpte referanseelektroder som er sensorer for armeringens polarisering. Typiske spenninger vil være 1-5 VDC og samlet strømstyrke i driftsfasen 10- 20 A.

Forventet levetid > 50 år

Gjeldende standard er NS-EN 12696:2012 «Katodisk beskyttelse av stål i betong». Denne er lagt til grunn for dimensjonering, valg av materialer og utstyr, kontroll og dokumentasjon.

Vi har maskiner og mennesker for å gjennomføre alle oppdrag innen betongrehabilitering

Ta kontakt for et tilbud

Ønsker du et uforpliktende tilbud? Fyll inn, og vi kontakter deg så snart vi kan. Eller ring oss på 800 43 500