VI LEVERER OGSÅ DISSE TJENESTENE:

  • Boring
  • Fjellsprekking og fjelldeling
  • Vibrasjonsmåling og besiktning
  • Forebyggende arbeid

Kontakt oss for et tilbud!

Andre tjenester

Vi tilbyr en rekke tjenester også utover våre hovedtjenester.

Fjellsprengning

Som en del av konsernet Nordisk Bergteknik tar vi på oss sprengningsoppdrag over hele landet.

Boring

Vi tilbyr boring for dybler, fundamenter og bolter. Vi har maskiner til å utføre alle oppdrag og bruker håndholdt utstyr og knemater der det er hensiktsmessig.

Fjellsprekking og fjelldeling

Ved hjelp av kiler, trollkraft, wiresag og hydrauliske verktøy splitter og deler vi fjell for å få bort uønskede fjellmasser. Dette er presisjonsarbeid som gjøres av profesjonelle fagarbeidere med mange års erfaring.

Vibrasjonsmåling og besiktning

I forbindelse med sprengning, fundamentering og andre vibrasjonsskapende arbeider kan vi tilby boligbesiktning (inspeksjon) og vibrasjonsmåling.

Forebyggende arbeid

Forebyggende arbeid er i mange tilfeller det beste vi kan gjøre når det kommer til eksempelvis snøskred og erosjon. Vi tilbyr derfor snøskredutløsning, samt erosjonsgjerder og andre erosjonsforebyggende tiltak. Vi har også mobile tunnelvifter for god ventilasjon under og etter arbeid.

Der det er hensiktsmessig gjør vi hugging og vegetasjonsrydding. Vi setter også opp gabioner for de som ønsker det. Vi tilbyr også ATIS cableskin for de som ønsker ekstra beskyttelse og varighet på stålvaiere til eksempelvis broer, for å forhindre korrosjon og rustdannelser.

Vi har fagfolk og maskiner til å gjennomføre alle type oppdrag

Ta kontakt for et tilbud

Ønsker du et uforpliktende tilbud? Fyll inn, og vi kontakter deg så snart vi kan. Eller ring oss på 800 43 500