Horten Fergegai - anodeband

Katodisk korrosjonsbeskyttelse (KB) av betong er forenklet beskrevet et system der armeringskorrosjon hindres gjennom at armeringen polariseres (omgjøres) til katode (negativ kontakt) ved å påføre en likestrøm fra anoder (positiv kontakt). Anodene er MMO (Mixed Metal Oxides) belagte titanbånd som er innstøpt i betongen, eller tilsvarende titannett. Likestrømtilførselen styres i et styringssystem med automatisk justering av strøm og spenning basert på avlesing av innstøpte referanseelektroder som er sensorer for armeringens polarisering. Typiske spenninger vil være 1-5 VDC og samlet strømstyrke i driftsfasen 10- 20 A.

 

Forventet levetid > 50 år

 

Gjeldende standard er NS-EN 12696:2012 «Katodisk beskyttelse av stål i betong». Denne er lagt til grunn for dimensjonering, valg av materialer og utstyr, kontroll og dokumentasjon.

 

 

Kontaktperson:

 

NAVN: Terje Feragen

STILLING: Daglig leder/CEO

AVDELING: Visinor Rehab AS

TELEFON: +47 907 33 244

E-POST: terje@visinor.no