Våre ansatte arbeider hardt i forkant av oppdragene for å planlegge, effektivisere og kvalitessikre alle deler av arbeidsprosessene. Vi har alle sertifiseringer som trenges for å kunne utføre dette i tråd med myndighetenes bestemmelser. Det er viktig å ha kompetanse i sikringsarbeid, risikovurderinger og teamarbeid. Vi skal være pålitelig.