Se video av kontrollert snøskredutløsning

Med en vindretning og nedbør som ofte bringer store snømengder i fjellsiden over Skillefjord – ble det utløst et gigantskred under kontrollerte forhold.

Etter en snøfattig vinter 2014/15 – har endelig Gasex installasjonen i Skillefjord fått vise hva den duger til. Installasjonen fungerte særdeles tilfredsstillende.

Med en vindretning og nedbør som ofte bringer store snømengder i fjellsiden over Skillefjord – ble det utløst et gigantskred under kontrollerte forhold.

Se film her!

Anlegget ble levert og bygget sommeren 2014  av Visinor As. Leverandør er MND group / TAS i Frankrike som Visinor er agent for i Norge. Vi har flere typer Gass baserte systemer, som tilpasses de stedlige omgivelser og topografi i fjellsidene, i styrke og type etter behov. Visinor har også levert tre mobile enheter til Statens Vegvesen og Visinor har en mobil enhet selv også for å supplere markedet i kunstig utløsning av snøskred.