Samfunnsansvar

Lærlingbedrift

Vi er godkjent lærebedrift, og tar årlig inn en flere lærlinger. Lærlingene er viktige for oss for å ivareta den kompetansen og rekrutteringen vi trenger til faget i tiden fremover.

Ønsker du en læreplass hos oss, kan du kontakte vår daglige leder.

Miljø og bærefrakt

Vi er sertifisert innen ISO-standarden ISO 14001:2015 (Miljøledelse), og skal gjennom den og alt annet vi gjør sørge for bærekraftig utvikling gjennom å redusere negativ miljøpåvirkning og forurensning.

Vi fokuserer på mindre C02-utslipp, god avfallshåndtering og gjør stadige vurderinger av de kjemikaliene og løsemidlene vi benytter. Vi har blant annet mål om kildesorteringsgrad på minimum 75 %.

Vår maskinpark er moderne med den nyeste teknologien, for å sikre minst mulig utslipp og negativ påvirkning på miljøet. Vi benytter blant annet teknologi for å begrense støv og redusere drivstoff-forbruk på våre maskiner og biler.

Gode vedlikeholdsrutiner på maskinene gjør at vi unngår eventuelle oljesøl og lekkasjer.

FNs fjerde bærekraftmål fokuserer på god utdanning.  Våre ansatte skal ha god kompetanse om sitt arbeid, og får tilbud om utdanning og kurs i takt med sin utvikling.

Sertifikater og kursbevis skal være oppdatert iht. stillingsinstruks, og nødvendig opplæring skal gis. Vi etterstreber å imøtekomme ansattes ønsker for relevant videreutdanning.

Sponsorater

Vi mener det er viktig å støtte opp under mangfold, trivsel, sport og kultur, og ønsker å være en engasjert samfunnsaktør, spesielt i våre geografiske lokalområder hvor vi sponsor ulike idrettslag, kulturarrangementer og annet som kan bidra til et positivt lokalmiljø.