Prosjekt: Snøskjerming fylkesveier Finnmark

  • Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Region Nord
  • Byggherre: Statens Vegvesen Region Nord
  • Leverte tjenester: Snøskjerming
  • Tidsperiode: 2018-2019
Se alle referanser