Prosjekt: Sikring av fjellskjæringer

  • Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Region Nord
  • Byggherre: Statens Vegvesen Region Nord
  • Leverte tjenester: Fjellsikring, Spylerensk, Spettrensk, Steinsprangnett,
  • Tidsperiode: 2019 - 2020
Se alle referanser