Prosjekt: Rassikring Straumen

  • Oppdragsgiver: Statnett SF
  • Byggherre: Statnett SF
  • Leverte tjenester: Rassikring, Montering av fanggjerder, Montering av steinsprangnett
  • Tidsperiode: 2019 - 2020
Se alle referanser