Prosjekt: Lukesjakt Fossevatn

  • Oppdragsgiver: Statkraft SF
  • Byggherre: Statkraft SF
  • Leverte tjenester: Spettrensk, Spylerensk, Erosjonssikring med Macmat-nett, Bolting med klatrelag
  • Tidsperiode: 2019 - 2020
Se alle referanser