Prosjekt: Bruvedlikehold Midt-Norge

  • Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Region Midt-Norge
  • Byggherre: Statens Vegvesen Region Midt-Norge
  • Leverte tjenester: Betongrehabilitering, Vedlikehold og rehabilitering av bruer
  • Tidsperiode: 2014-2015
Se alle referanser