Eksempelvegg nett

GENERELT om forankring / montering av nett.

 

Forankring / montering av steinsprangnett bør bestemmes ut i fra stedlige forhold, bergkvalitet og om det skal fungere som rent steinsprangnett eller om det skal fungere som isnett.

 

 

Forankringsbolter.

 1. 1. Forankringsbolter bør være galvaniserte og pulverlakkerte. M 16 eller M 20

 

 1. Som rent steinsprangenett i godt fjell kan man gjerne bruke M 16 0,6 – 0,8 m lange kamstålbolter som forankres med polyesterpatroner.

 

 1. Der nettet skal fungere som isnett bør det brukes M 20   0,8, 1,2 eller 1,5 m bolter. Boltene kan monteres med polyesterpatroner. I noen tilfeller vil det være nødvendig å bruke lengre bolter for å kunne montere nettet mest mulig vertikalt.

 

 1. Ekstra nettskiver på sikringsbolter kan brukes som forankring der dette er høvelig. Skivene må da ha 20 eller 25 mm hull for å passe på M 20 eller M 24 mm sikringsbolt.

 

 1. Steinsprangnett brukt som isnett krever at nettet monteres 20-25 cm ut i fra fjellveggen ved hjelp av 2 mutter og 2 skiver. Nettet må monteres mest mulig vertikalt slik at vannet fryser og blir hengende i nettet.

 

 1. Boltetetthet bør være ca. 1 bolt pr. 4-6 m2 for steinsprangnett i godt fjell og ca. 1 bolt pr. 4 m2 i dårligere fjell og der nettet monteres som isnett. I noen tilfeller vil det være nødvendig å supplere med bolter utover dette. Normalt boltemønster er 2×2 eller 3×3 og 1 i midten. Sistnevnte gir automatisk veksling i høyden på boltene, noe som er å foretrekke. Begge mønster gir ca. 1 bolt pr. 4 m2. Noe som er krav i fra Statens vegvesen.

 

 1. Antall festebolt til nett finnes da enkelt med å ta nett arealet og dele på 4. 1000 m2 nett gir 250 festebolt.

 

Montering i topp og bunn.
 1. Montering i topp og bunn kan gjøres enten med topp og bunnwire (10 mm) eller med stigeband / fjellband. Montert på M 20 0,8, 1,2 eller 1,5 meter lange sikringsbolt med øyemutter eller skiver. Bandene bør være galvaniserte og pulverlakkerte. Der det er ønskelig kan toppwire løftes litt opp slik at nettet fanger opp stein etc. som kommer ovenfra. Eller det kan monteres helt ned til bakken. Dette avgjøres etter hva stedlige forhold tilsier.

 

 1. Nettet kan også monteres bare med skiver i bunnen hvis ønskelig. Tettheten mellom bunnboltene som må settes på linje bør da ikke overstige 1,5 meter.

 

Sying / kramping av nett i skjøtene
 1. Nettet kan sys med tråd 2,2 / 3,2 mm galfan, galfan / PVC eller svart PA6 tråd for PA6 nett.

 

 1. Eller det kan krampes med spesielle kramper og spesiell luftdrevet maskin. Dette er den mest bruke metoden i dag.

 

 1. Databladet viser anbefalt avstand på sytråd og kramper.

 

 1. Produsentens anbefaling er at nettet sys sammen i sidetråden da denne tråden er tykkere enn tråden inne i selve nettet. Se datablad.

 

Hva slags nett skal man bruke?
 • Til arbeids sikring og der hvor levetid på nettet ikke er av den største betydning kan man bruke galvanisert nett.

 

 • Der hvor levetid har større betydning bør man bruke galmac ( galfan ) / PVC nett

 

 • Der hvor levetid har veldig stor betydning slik som på veianlegg hvor det kreves lang levetid bør man bruke Galmac ( galfan) belagt med svart PA6 plast. Dette gir en levetid som etter hvert forventes på veianlegg til Statens vegvesen.

 

 • Der hvor nettet er ment å holde på store istyngder bør man vurdere å bruke wireforsterket nett. Dette finnes i flere utgaver av Steelgrid, også med full PVC belegning både på tråd og wirer. Wirenett / HEA – Panel kan også brukes i kombinasjon med steinsprangnett. Dette nettet kan om ønskelig fås med full PVC belegning ved bestilling av noe større mengder.