Vi deltar på messer og konferanser i inn og utland for hele tiden å ha det mest moderne, effektive og trygge utstyr. Våre ansatte skal ha det beste, sikreste og mest økonomiske utstyret. Vår trening og gode HMS-rutiner sikrer verdier på materiell og folk. Vi har plassert utstyr på lager rundt i landet og har utstyrt biler som står ferdigpakket til enhver tid. Vi har gjort det mulig for helikopter å løfte utstyr direkte fra våre biler for å spare tid. Alt dette for raskt å kunne bidra for å unngå skader eller være raskt på plass om ulykken skulle være ute. Vi skal være innovativ og i forkant.