Pretec logo 19.04.2018 Del: Del på Facebook Del på Twitter Del på Google + Del via epost

Pretec AS har kjøpt  100% av aksjene i Visinor Import AS med virkning fra 19.04.2018. Selskapet vil fortsatt bli drevet med base og lager  i Kristiansand frem til høsten 2018.

Deretter vil lageret bli samlokalisert med Pretec sitt lager i Sarpsborg.

 

Visinor AS – ved konsernsjef Patrik B Olsen oppgir at grunnen til at det nå var fornuftig med salg av Import / salgsselskapet er at dette har falt utenfor kjernevirksomheten i selskapet.

Visinor konsernet drives videre som før med økt fokus på sin øvrige drift knyttet til fjellsikring og betongrehabilitering.

 

Pretec AS, ved daglig leder Nina Pettersen, informerer at Visinor Import  passer bra inn i Pretec sin eksisterende forretningsvirksomhet. Visinor Import AS vil innen kort tid bli fusjonert inn i Pretec AS.

 

Edmund Knut Ness, tidligere daglig leder av Visinor Import, vil bli en del av Pretec sin virksomhet fremover og ser frem til en spennende videreutvikling i selskapet.

 

Pretec AS / Visinor AS