Visinor i arbeid på Hardangerbrua

Vi sikrer Norge

Visinor AS er en av landets ledende selskaper inne fjellsikring og betongrehabilitering. Vi har mer enn 30 års erfaring og våre 100 ansatte har alle de sertifiseringer som skal til for å utføre ulike typer oppdrag med stor sikkerhet og høy kvalitet. Vi har hovedkontor i Bjerkvik i Nordland, avdelingskontor i Kristiansand og flere utstyrslager plassert i hele landet.

 

Vi utfører sikring, spett rensk, spylerensk, opphenging av nett, bolting og montering av rasgjerder/fanggjerder langs veg, bak nybygg og eksisterende bygg. Vi foretar bolting i tunnel, sikringsbolter/festebolter for lys, vifter etc. Vi foretar vurdering av fjell og rådfører sammen med geolog frem fornuftige økonomiske løsninger. Vi jobber i en kombinasjon av selvgående personlifter, lifter, mobilkraner, lastebilkraner, helikopter og industriklatring.

 

Betongrehabilitering, Fuger, membran, lager, vannmeisling, sprøytebetong, katodisk beskyttelse, sandblåsing, maling, wrapping av kabler, inspeksjoner, støping og flikk/puss.

Vi har det beste utstyret og en motivert og kompetent stab.

 

Visinor brontolag på jobb
HISTORIEN

Betongrenovering AS ble etablert i 1989 av tre gründere, Kjell Arne Olsen, Kirsten Bones Olsen og Georg Karlsen, som var inspirert av det de så av rehabiliteringsarbeid på bruer, kaianlegg og bygg. De tre så at dette kunne sikre verdifulle arbeidsplasser med lokal forankring.

 

Gjennom hele 90-tallet jobbet vi også for å styrke fjellsikring som en del av tjenestespektret. I et fjell- land som Norge vil fjellsikring bli en viktig del av verdisikringen av materiell og mennesker. Det store gjennombruddet på dette området kom da selskapet vårt fikk oppdraget med å sikre Trollstigen, en av landets naturhelligdommer. Vi jobbet med prosjektet i tre år fra 1999.

 

I 2005 kjøpte vi Monans fjellsikring fra Kristiansand som hadde lang erfaring med sikring av fjell. Sammen med tidligere ansatte etablerte vi Fjell renovering AS som ble en suksess.

 

Betongrenovering Rehab AS ble etablert 2007 som skulle reindyrke betongrehabilitering i konsernet Og fra 2008 ble alle selskapene samlet i et konsern (Betongrenovering Holding AS) som nå har navnet Visinor AS.

 

Vi har over tid skaffet oss en meget bred og kvalitetssikret maskin og utstyrspark.

 

Alle selskapene våre organiseres nå under en paraply eller holdingselskapet Visinor AS som samlet er en betydelig aktør i Norge på sikring og rehabilitering. Vi er tilgjengelig for din sikkerhet 24 timer i døgnet året rundt. Og for å gjøre alt enkelt for våre kunder har vi et felles-nummer 800 43 500. Der treffer du oss alltid!

 

Våre driftsselskaper er nå Visinor Fjell AS som tidligere var (Fjellrenovering AS og Betongrenovering Drift AS) og Visinor Rehab AS som tidligere var (Betongrenovering Rehab AS).

 

Våre verdier – Pålitelig – Offensiv – Synlig – Innovativ

Våre avdelinger:

Visinor Fjell AS

Vassdalsveien 17 / Pb 23
8530 Bjerkvik

Distriktskontor
Bymoen 3
4618 Kristiansand

Tlf: 800 43 500
E-mail: post@visinor.no