Avhengig av lokal forankring og ekspertise

Som landssjef for Nordisk Bergteknik i Norge forteller Oddbjørn Røed om oppkjøpsstrategi og konsernets fremdriftsplaner. Det skal bygges videre på felles verdier og kultur, samtidig som den lokale forankringen og ekspertisen skal bestå.

Som landssjef for Nordisk Bergteknik i Norge forteller Oddbjørn Røed om oppkjøpsstrategi og konsernets fremdriftsplaner. Det skal bygges videre på felles verdier og kultur, samtidig som den lokale forankringen og ekspertisen skal bestå.

Det svensk-norske konsernet har den siste tiden kjøpt opp flere selskap innen fjellsprengning, fjellsikring og fundamentering, og er nå et av Nordens største konsern innen bergverkstjenester.

– Målet vårt er å være en komplett underentreprenør til hovedentreprenørene hvor vi kan sy sammen en pakke som ingen andre har mulighet til, forteller Røed.

Planen videre er flere oppkjøp, samtidig som konsernet skal vokse organisk, altså at de nåværende selskapene i konsernet fortsetter sin omsetningsvekst gjennom økt oppdragsmengde.

– Det vil fortsatt være nisjeselskaper som leverer tjenester til entreprenørene, og det som er viktigst for oss er høy fagkunnskap innenfor de ulike områdene. Vi er derfor avhengige av de mindre selskapene som er eksperter på sine felt, forklarer landssjefen.

Kultur og verdier viktig

For Nordisk Bergteknik er kulturen og verdiene i konsernet viktig, og det samme er selvsagt viktig når nye selskap skal inn i familien.

– Selskapene som er aktuelle for oppkjøp må ha en kultur og verdier som passer sammen med våre. Hvis de ikke har det, blir det vanskelig å bygge den felles kulturen vi ønsker i konsernet. Vi kan ikke regne med at alle skal være enige om alt, men vi må bygge fundamentet vårt på samme verdier og en felles kultur. Uten dette fundamentet blir hverken konsernet eller de enkelte selskapene suksessfulle i lengden, mener Oddbjørn Røed.

Dette har også vært en viktig sak for eierne, som helt fra starten har vært opptatt av å ta vare på den gode kulturen og den lokale forankringen som de ulike selskapene har.

– Samtidig ønsker vi at alle skal være stolte av å være en del av noe større. Intensjonen fra eierne er å bygge videre på det alle de ulike selskapene besitter av kunnskap og erfaring, og parallelt med det bygge et konsern som blir den foretrukne partneren på alt innen bergverksfaget i Norden.

Små og store prosjekter

Selv om konsernet vokser, vil det fortsatt være fokus på mindre lokale jobber. Samtidig vil Nordisk Bergteknik også kunne delta i større anbud med en helt annen pondus og ekspertise enn tidligere, kan Oddbjørn Røed fortelle.

– Vi satser på alle typer prosjekter, og vi ønsker å satse på de lokale mindre prosjektene som en viktig del av selskapsstrukturen. Gjennom samarbeid i konsernet har vi også fokus på store offentlige anbud da vi har både ressurser og kunnskap til å gjennomføre store prosjekt. Målet for konsernet er å bli den foretrukne strategiske partneren innenfor de ulike nisjene vi kan tilby entreprenørene.

Og nettopp fokus er noe Oddbjørn Røed er vant til å ha. Som rallysjåfør med flere gode plasseringer i nasjonalt mesterskap, med sølv fra 2017 som beste prestasjon, vet han viktigheten av å beholde fokus og konsentrasjon når det går fort.

– Min viktigste jobb som landssjef i Norge blir å fokusere på målet til konsernet gjennom å ivareta alle selskapene som inngår her. Med det fantastiske teamet vi er, og med et felles mål om suksess, så har jeg virkelig troen på en lys fremtid for Nordisk Bergteknik og alle selskapene som er med, avslutter Røed.