Navn: Yngvar Mikkelsen

Stilling: Økonomi

Avdeling: Visinor Fjell AS

Telefon: +47 971 62 083

E-post: yngvar@visinor.no