Navn: Tommy Pedersen

Stilling: Prosjektleder/Anleggsleder / Project Manager/Site Manager

Avdeling: Visinor Fjell Nord AS

Telefon: +47 922 32 736

E-post: tommy.pedersen@visinor.no


Visinor Fjell Nord AS