Navn: Lise Mathisen

Stilling: Anleggsleder

Avdeling: Visinor Rehab AS

Telefon: 916 57 112

E-post: lise@visinor.no