Navn: Kirsten Bones Olsen

Stilling: Adm.leder/Adm. Manager

Avdeling: Visinor Fjell AS

Telefon: +47 950 25 085

E-post: kirsten@visinor.no


Visinor Fjell Nord AS