Navn: Hanne Karin Bjørnå

Stilling: Personal

Avdeling: Visinor Fjell AS

Telefon: +47 984 70 444

E-post: hanne@visinor.no