Navn: Bent Bones Olsen

Stilling: Anleggsleder/Site Manager

Avdeling: Visinor Fjell AS

Telefon: +47 900 88 031

E-post: bent@visinor.no


Visinor Fjell Nord AS