Ansatte Visinor Fjell Sør AS

Navn: Anders Homme

Stilling: Prosjektleder/Project Manager

Avdeling: Visinor Fjell Sør AS

Telefon: +47 918 96 986

E-post: anders@visinor.no

Navn: Margareth Rosseland

Stilling: Kontorleder

Avdeling: Visinor Fjell Sør AS

Telefon: +47 918 96 989

E-post: margareth@visinor.no

Navn: Øystein Aslaksen

Stilling: Prosjektleder

Avdeling: Visinor Fjell Sør AS

Telefon: +47 928 90 973

E-post: Oystein.aslaksen@visinor.no

Våre avdelinger: